Πίσω από μια επιτυχημένη επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί μόνο η πρόοδος της εταιρείας και η επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, αλλά και η κοινωνική υπευθυνότητα.

Το προσωπικό της Εuromedical κατά τη διάρκεια του lock down εργάστηκε  καθημερινά με συνέπεια για να διασφαλίσει ότι τα νοσοκομεία, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το επιστημονικό προσωπικό που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης σε ολόκληρη τη χώρα, θα έχουν εγκαίρως στη διάθεση τους τα προϊόντα  που χρειάζονται οι ασθενείς.