Η δέσμευση της EUROMEDICAL για κορυφαία ποιότητα.

Από την ίδρυση της εταιρείας μας, η ποιότητα των υπηρεσιών μας ήταν πάντοτε η κύρια προτεραιότητά μας.

Η λειτουργία μας βασίζεται στο τρίπτυχο πρόβλεψη, σωστός σχεδιασμός και συνεχής παρακολούθηση.

Για τον λόγο αυτό, τo τμήμα διασφάλισης ποιότητας παρακολουθεί συνεχώς όλες τις ελεγκτικές δραστηριότητες της εταιρείας μας και παράλληλα εξασφαλίζει την αυστηρή συμμόρφωση της ως προς τα εφαρμοζόμενα πρότυπα ISO